مهندس بهروز غفاری
مدیر عامل

قائم مقام مدیر عامل

دکتر عباس فارسی
دکتر عباس فارسی
قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی، تامین و بازرگانی
دکتر احسان جابری
دکتر احسان جابری
قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور تولید، برنامه ریزی و پشتیبانی فنی
دکتر مهدی فکری
دکتر مهدی فکری
قائم مقام مدیرعامل در امور شرکت های تابعه

اعضای هیئت مدیره

مهندس مجید خدابخش
مهندس مجید خدابخش
رئیس هیئت مدیره
مهندس مجید نکونام
مهندس مجید نکونام
عضو هیئت مدیره
مهندس بهروز غفاری
مهندس بهروز غفاری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
دکتر مهدی فکری
دکتر مهدی فکری
عضو هیئت مدیره
دکتر عباس فارسی
دکتر عباس فارسی
عضو هیئت مدیره

مدیران عامل اسبق

مهندس محسن رادنیا
مهندس محسن رادنیا
بنیانگذاری شرکت 72-79
مهندس محمد صداقت
مهندس محمد صداقت
مدیرعامل 79 - 80
مهندس رمضانعلی پورمجیب
مهندس رمضانعلی پورمجیب
مدیرعامل 80-81
مهندس جواد نجم الدین
مهندس جواد نجم الدین
مدیرعامل 81-88
مهندس محمدرضا روشنی مقدم
مهندس محمدرضا روشنی مقدم
مدیرعامل 88-89
مرحوم دکتر ابوالحسن سرشار
مرحوم دکتر ابوالحسن سرشار
مدیرعامل 89-90
مهندس بهروز غفاری
مهندس بهروز غفاری
مدیرعامل 90 - 94
مهندس اکبر شمسی لاهیجانی
مهندس اکبر شمسی لاهیجانی
مدیرعامل 95-94
مهندس محمدرضا شیخ عطار
مهندس محمدرضا شیخ عطار
مدیرعامل 96-95
مهندس جمشید حیدر کندری
مهندس جمشید حیدر کندری
مدیرعامل 97-96

معاونین

مهندس هرمز راضی
مهندس هرمز راضی
معاون کیفیت
مهندس امیر چراغعلی
مهندس امیر چراغعلی
معاون اداری و توسعه منابع انسانی
مهندس محمود نورانیان
مهندس محمود نورانیان
معاون تولید
مهندس بابک حجری
مهندس بابک حجری
معاون تحقیق و توسعه
مهندس داود افشار
مهندس داود افشار
معاون مهندسی
مهندس محمد صفر شفیعی
مهندس محمد صفر شفیعی
معاون برنامه ریزی و لجستیک