مهندس بهروز غفاری
مدیر عامل

قائم مقام مدیر عامل

مهندس عباس شهریاری
مهندس عباس شهریاری
قائم مقام مدیر عامل در امور تامین و بازرگانی
دکتر احسان جابری
دکتر احسان جابری
قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور تولید، برنامه ریزی و پشتیبانی فنی
مهندس مجید فهیمه امیری
مهندس مجید فهیمه امیری
قائم مقام مدیرعامل

اعضای هیئت مدیره

مهندس مجید خدابخش
مهندس مجید خدابخش
رئیس هیئت مدیره
مهندس احمدرضا رزازی
مهندس احمدرضا رزازی
عضو هیئت مدیره
مهندس بهروز غفاری
مهندس بهروز غفاری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندس مجید فهیمه امیری
مهندس مجید فهیمه امیری
عضو هیئت مدیره
مهندس عباس شهریاری
مهندس عباس شهریاری
عضو هیئت مدیره

مدیران عامل اسبق

مهندس محسن رادنیا
مهندس محسن رادنیا
بنیانگذاری شرکت 72-79
مهندس محمد صداقت
مهندس محمد صداقت
مدیرعامل 79 - 80
مهندس رمضانعلی پورمجیب
مهندس رمضانعلی پورمجیب
مدیرعامل 80-81
مهندس جواد نجم الدین
مهندس جواد نجم الدین
مدیرعامل 81-88
مهندس محمدرضا روشنی مقدم
مهندس محمدرضا روشنی مقدم
مدیرعامل 88-89
مرحوم دکتر ابوالحسن سرشار
مرحوم دکتر ابوالحسن سرشار
مدیرعامل 89-90
مهندس بهروز غفاری
مهندس بهروز غفاری
مدیرعامل 90 - 94
مهندس اکبر شمسی لاهیجانی
مهندس اکبر شمسی لاهیجانی
مدیرعامل 95-94
مهندس محمدرضا شیخ عطار
مهندس محمدرضا شیخ عطار
مدیرعامل 96-95
مهندس جمشید حیدر کندری
مهندس جمشید حیدر کندری
مدیرعامل 97-96

معاونین

مهندس هرمز راضی
مهندس هرمز راضی
معاون کیفیت
محمود محمد زاده
محمود محمد زاده
معاون مالی و اقتصادی
سید ابوالفضل غیاثی
سید ابوالفضل غیاثی
معاون بازرگانی
مهندس وحید ولی زاده
مهندس وحید ولی زاده
معاون اداری و توسعه منابع انسانی
مهندس محمود نورانیان
مهندس محمود نورانیان
معاون تولید
مهندس بابک حجری
مهندس بابک حجری
معاون تحقیق و توسعه
دکتر داود افشار
دکتر داود افشار
معاون مهندسی
مهندس محمد صفر شفیعی
مهندس محمد صفر شفیعی
معاون برنامه ریزی و لجستیک
مهندس فاتح ژیان
مهندس فاتح ژیان
معاون طرح و برنامه
مهندس مجتبی قاسمی شیران
مهندس مجتبی قاسمی شیران
معاون تامین

مدیران مستقل

مهندس ابوالقاسم قربانی
مهندس ابوالقاسم قربانی
مدیر حوزه مدیریت
مهندس وحید ولی زاده
مهندس وحید ولی زاده
مدیر ارتباطات
عایشه جمالزهی
عایشه جمالزهی
مدیر حسابرسی داخلی
حسن محمدی
حسن محمدی
مدیر حقوقی و بازرسی
علی آیینه درخشان
علی آیینه درخشان
مدیر حراست

مدیران

مهندس صادق مقیمیان
مهندس صادق مقیمیان
مدیر تامین قطعات موتور
مهندس ابوالقاسم قربانی
مهندس ابوالقاسم قربانی
مدیر برنامه ریزی و راهبردی
علی اکبر مجمع
علی اکبر مجمع
قائم مقام مدیر تامین موتور
مهندس محمد محمدپور
مهندس محمد محمدپور
مدیر لجستیک و انبارها
منصور قراشی
منصور قراشی
مدیر خطوط تولید ماشینکاری و دنده زنی
مهندس مجتبی اژدری
مهندس مجتبی اژدری
مدیر شبکه و سخت افزار
مهندس احمد آذرگون
مهندس احمد آذرگون
مدیر تامین گیربکس
علیرضا میرکی
علیرضا میرکی
مدیر خرید داخلی
مهندس موسی راستی
مهندس موسی راستی
مدیر کنترل پروژه
مهندس نادر اقدس فام
مهندس نادر اقدس فام
مدیر خدمات پس از فروش و امور مشتریان
ابراهیم قنبری
ابراهیم قنبری
مدیر حسابداری عمومی
عایشه جمالزهی
عایشه جمالزهی
مدیر حسابرسی شرکتها و امور مجامع
مهندس مهدی فرد مهربان
مهندس مهدی فرد مهربان
مدیر پشتیبانی فنی
مهندس محمد عسکری
مهندس محمد عسکری
مدیر آنالیز قیمت و نظارت بر قراردادها
مهندس محمد معینیان
مهندس محمد معینیان
مدیر خدمات اداری و رفاه
مهندس ولی اله رجبی
مهندس ولی اله رجبی
قائم مقام مدیر برنامه ریزی و راهبردی
مهندس مجتبی آقامحمدی
مهندس مجتبی آقامحمدی
مدیر طراحی و توسعه موتور
نغمه رمضانی
نغمه رمضانی
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست
مسیب عزیزی
مسیب عزیزی
مدیر توسعه منابع انسانی
رحیم صدری
رحیم صدری
مدیر حسابداری مدیریت و خلق ارزش
مهندس محسن ملکی
مهندس محسن ملکی
مدیر برنامه ریزی تولید
مهندس مجید درخشان سامانی
مهندس مجید درخشان سامانی
مدیر طراحی گیربکس و سیستم های انتقال قدرت
مهندس محمد حسینی
مهندس محمد حسینی
مدیر برنامه ریزی و تامین مواد
مهندس شاپور امیدعلی
مهندس شاپور امیدعلی
مدیر آزمایشگاه های کیفیت
مهندس حمیدرضا قربانی راد
مهندس حمیدرضا قربانی راد
مدیر تامین اکسل
محمدابراهیم پناهی
محمدابراهیم پناهی
مدیر حسابداری خرید و فروش
مهندس آرش صدوقی
مهندس آرش صدوقی
مدیر طراحی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی
مهندس سید محسن مهدوی
مهندس سید محسن مهدوی
مدیر طراحی اكسل و ترمز
مهندس مهدی سلیمی نیا
مهندس مهدی سلیمی نیا
مدیر نظام کیفی و ارزیابی
مهندس میر حسین صدر چهرق
مهندس میر حسین صدر چهرق
مدیر کنترل کیفی فرایند و محصول
مهندس علی درویش
مهندس علی درویش
مدیر مهندسی محصول موتور
مهندس سید علیرضا مدنی
مهندس سید علیرضا مدنی
مدیر خرید خارجی
مهندس سید امید سخی جوارشک
مهندس سید امید سخی جوارشک
مدیر مهندسی صنایع
مهندس عبدالحمید حسینی
مهندس عبدالحمید حسینی
مدیر کنترل کیفیت قطعات و مواد ورودی
مهندس علیرضا آرایشگری
مهندس علیرضا آرایشگری
مدیر مونتاژ قوای محرکه و مجموعه سازی

مدیران شرکت های تابعه

مهندس وحید ترابی
مهندس وحید ترابی
مدیر عامل بهران موتور
مهندس حمیدرضا دهقانی
مهندس حمیدرضا دهقانی
مدیرعامل مالیبل سایپا
مهندس امید نوری
مهندس امید نوری
مدیرعامل گداز قطعه کیا
مهندس محمد خاموشی
مهندس محمد خاموشی
مدیرعامل سایپا پلوس
مهندس علی پور رکنی صالحان
مهندس علی پور رکنی صالحان
مدیرعامل نصیرماشین
مهندس محمد رستم نژاد بیرنگ
مهندس محمد رستم نژاد بیرنگ
مدیرعامل سمتکو
مهندس جلال نیکنام
مهندس جلال نیکنام
مدیرعامل لنت پارسیان پیشرو
مهندس محمد رستم نژاد بیرنگ
مهندس محمد رستم نژاد بیرنگ
مدیرعامل سایپا آذربایجان
Top