آخرین اخبار

در گفتگو با مهندس قاسمی معاون مهندسی مگاموتور مطرح شد:/ از پیگیری طرح جامع توسعه مگاموتور در حوزه زیرساخت، خطوط و محصول تا دسترسی به دانش سیستم مدیریت موتور و بومی سازی تولید ECU

در گفتگو با مهندس قاسمی معاون مهندسی مگاموتور مطرح شد:/ از پیگیری طرح جامع توسعه مگاموتور در حوزه زیرساخت، خطوط و محصول تا دسترسی به دانش سیستم مدیریت موتور و بومی سازی تولید ECU
۱۳۹۶-۰۱-۲۷

طرح جامع توسعه مگاموتور در حوزه زیرساخت، خطوط و محصول از ابتدای سال ۹۵ و با هدف یکپارچه سازی کلیه فعالیت های شرکت تا افق سال ۱۴۰۴ و بر اساس ...

پیوندها

Top