اکسل عقب تیبا

  • نوع اکسل: متحرک/ یکپارچه پیچشی
  • نوع سیستم ترمز: کاسه ای LT
  • قطر سیلندر ترمز: ۶۴/۲۰میلیمتر
  • قطر کاسه چرخ ۲۰۰ :میلیمتر
  • سیستم تنظیم ترمزدستی: تنظیم خودکار
  • تعلیق:  یکپارچه با تیر و میله پیچشی
  • وزن: ۳۸ کیلوگرم
  • نوع سنسور:  فعال
  • تعداد دندانه: ۴۸
اکسل عقب تیبا
Top