گیربکس دستی M13 Euro4

  • مدل:  Manual transaxle -floor shift
  • سیستم کنترل کلاچ: cable
  • نوع روغن:  (SAE 75 W80) API service GL-4
  • وزن بدون روغن: ۲۵ کیلوگرم
  • حداکثر گشتاور: (۱۲kg) 120 N.m
  • نوع دنده:  Helical
  • تعداد دنده:  ۵
  • ظرفیت روغن: ۲.۵ لیتر
  • نسبت دنده دیفرانسیل ۳.۷۷۷:
گیربکس دستی  M13 Euro4
Top