آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

کد : --
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 97/04/03
تاریخ پایان : 97/04/14
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت :
مهلت ارسال پروپوزال :

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

 

شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۹۲۱۹وشناسه ملی

۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱

بدینوسیله  از کلیه سهامداران  شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا  (سهامی خاص)  دعوت

می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۷

در محل شرکت سایپا واقع در کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت .

۲-بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

۳-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.

۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت .

۵-سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت تولیدی موتور،گیربکس و اکسل سایپا(سهامی خاص)

مستندات : موجود نیست
Top