آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ۰۵-۹۵

کد : 95-05
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1395/03/31
تاریخ پایان : 1395/04/05
تارخ بررسی پیشنهادات : 1395/04/05
مهلت شرکت : 1395/04/05
مهلت ارسال پروپوزال :

” آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده “

۰۵/۹۵

 

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد تامین گریس لیتیم کمپلکس EP2 و تامین گریس لیتیم کمپلکس مولی EP2 جهت مصرف در پلوس های پراید و تیبا به صورت سالیانه را پس از ارزیابی شرکتها به فروشنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان توانمند در این حوزه دعوت می گردد رزومه کاری خود را در پاکت دربسته تا روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ به آدرس کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، چهارراه ایران خودرو، بلوار ایران خودروی جنوبی، خیابان زامیاد، معاونت بازرگانی، واحد بازرگانی داخلی، امور مناقصات و قراردادها، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲ تحویل و رسید دریافت نمایند. دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.                                                                         روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top