آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ۰۶-۹۵

کد : 95-06
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 95/03/30
تاریخ پایان : 95/04/05
تارخ بررسی پیشنهادات : 95/04/05
مهلت شرکت : 95/04/05
مهلت ارسال پروپوزال : 95/04/05

” آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده “

۰۶/۹۵

 

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد تامین میزان قابل توجهی چسب سیلیکون مورد مصرف در قوای محرکه خودرو به صورت سالیانه را پس از ارزیابی شرکتها به فروشنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان توانمند در این حوزه دعوت می گردد رزومه کاری خود را در پاکت در بسته  تا روز دوشنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵  به آدرس کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، چهارراه ایران خودرو، بلوار ایران خودروی جنوبی، خیابان زامیاد، معاونت بازرگانی، واحد بازرگانی داخلی، امور مناقصات و قراردادها، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲ تحویل و رسید دریافت نمایند. دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.

روابط عمومی مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top