آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ۰۹-۹۵

کد : 95-09
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1395/03/31
تاریخ پایان : 1395/04/08
تارخ بررسی پیشنهادات : 1395/04/08
مهلت شرکت : 1395/04/08
مهلت ارسال پروپوزال : 1395/04/08

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار “

۰۹/۹۵

 

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد ارتقاء سیستم دستگاه دینامومتر ادی کارنت تست محصولات نهایی موتور را پس از ارزیابی شرکتها به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران توانمند در این حوزه دعوت می گردد رزومه کاری خود را تا روز سه شنبه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ به آدرس کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، چهارراه ایران خودرو، بلوار ایران خودروی جنوبی، خیابان زامیاد، معاونت بازرگانی، واحد بازرگانی داخلی، امور مناقصات و قراردادها، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲ تحویل و رسید دریافت نمایند. دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top