ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس سواری)جهت انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری ایاب و ذهاب…

کد : 99-15
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1399/07/01
تاریخ پایان : 1399/07/08
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1399/07/08
مهلت ارسال پروپوزال : 1399/07/13
مستندات : دانلود
Top