مزایده ۲۸-۹۷

کد : 97/28
نوع : مزایده
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1397/12/25
تاریخ پایان : 1397/12/26
تارخ بررسی پیشنهادات : 1397/12/27
مهلت شرکت : 1397/12/27
مهلت ارسال پروپوزال : 1397/1/27

آگهی مزایده

۹۷-۲۸

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور) در نظر دارد اقلام ذیل را  از طریق مزایده عمومی واگذار نماید:

۱ – حدود ۱۰ تن قطعات آلومینیومی تخریب شده

۲ – حدود ۴۰ تن براده آلومینیوم

۳ –  انواع قطعات موتور، گیربکس و اکسل ( حدود ۲۹۰ آیتم – ۰۰۰/۸۰۰/۱ عدد )

۴ – انواع پیچ و مهره و براکت و … ( حدود ۰۰۰/۸۰۰/۲  عدد )

۵ – انواع ابزارهای ماشینکاری و سنجشی ( حدود ۳۰۰/۱ آیتم – ۰۰۰/۲۴ عدد )

۶ – حدود ۱۵ هزار عدد انواع اینسرت

متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده ظرف مدت دو روز کاری از زمان انتشار آگهی در ساعات اداری به آدرس: تهران کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج – شرکت مگاموتور مراجعه و یا با مراجعه به سایت www.megamotor.ir و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۹۲۳۶۷۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top