مزایده ۹۵/۰۲

کد : 95/02
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 95/02/18
تاریخ پایان : 95/02/21
تارخ بررسی پیشنهادات : 95/02/23
مهلت شرکت : 95/02/23
مهلت ارسال پروپوزال : 95/02/23

مزایده

۹۵/۰۲

شرکت تولیدی موتور,گیربکس واکسل سایپا در نظردارد ۴۱  قلم از قطعات خودرویی مازاد ( شامل انواع قطعات موتورتندر ۹۰) خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده ظرف مدت سه روز کاری از زمان انتشارآگهی در ساعات اداری به آدرس: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد فروش مراجعه و یا با مراجعه به سایت www.megamotor.ir  و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۴۴۹۲۲۹۷۶-   ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. دریافت اسناد مزایده و یا امضای اسناد مزایده هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مزایده ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مزایده اخذ می گردد

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top