مزایده ۹۶/۱۵

کد : 96/15
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 96/10/30
تاریخ پایان : 96/11/01
تارخ بررسی پیشنهادات : 96/11/01
مهلت شرکت : 96/11/01
مهلت ارسال پروپوزال : 96/11/01

 آگهی مزایده

۱۵/۹۶

 

 

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور) در نظر دارد یک قطعه زمین و سوله با کلیه متعلقات و مستحدثات با کاربری صنعتی به مساحت عرصه ۰۰۰/۱۰ متر مربع و مساحت کل زیر بنا حدودا ۰۰۰/۳ متر مربع واقع در شهرک کاسپین قزوین را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ظرف مدت سه روز کاری از زمان انتشار آگهی در ساعات اداری به آدرس: تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتورمراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.megamotor.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۴۹۲۲۹۷۶ – ۰۲۱ تماس حاصل نمایند

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top