باید از تمام پتانسیل های موجود حداکثر استفاده را ببریم
18 تیر 1396

باید از تمام پتانسیل های موجود حداکثر استفاده را ببریم

مهندس شیخ عطار مدیرعامل مگاموتور در جلسه معارفه معاونت مالی جدید مگاموتور، گفت: ایجاد الزامات جدید براساس ماموریت تعریف شده در گروه خودروسازی سایپا موجب شد جهت پوشش دهی مسئولیت ها در مگاموتور تغییراتی ایجاد نمائیم.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس شیخ عطار با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف تعیین شده، نیازمند تلاش بی وقفه و همکاری همه همکاران است گفت: برای سال مالی ۹۶ با توجه به مشکلات اقتصادی از جهت تفاوت قیمت ارز، عدم افزایش قیمت تمام شده و همچنین وجود موانع کاهش قیمت تمام شده باید اقدامات و تلاش های موثرتری را در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده به کار ببریم.

مهندس شیخ عطار با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات مگاموتور گفت: در زمینه کاهش قیمت، تلاش های زیادی صورت گرفته و باید از تمام پتانسیل های موجود با استفاده از توان تخصصی در معاونت های تامین، تحقیق توسعه، مهندسی و تولید بهره بگیریم.

وی با اشاره به پتانسیل های داخلی در مگاموتور گقت: یکی از پتانسیل ها، ارتقاء بهره وری شرکت های زیرمجموعه مگاموتور است که این امر مستلزم تقویت نظارت بر شرکت های مذکور است که در این راستا از تجربیات و خدمات جناب آقای مهرانی در حوزه اقتصادی متناسب با ماموریت تعریف شده بهره خواهیم برد که قطعا بازخورد بهتری را از شرکت های زیر مجموعه خواهیم داشت و با متمرکز شدن ایشان بر موضوع اقتصادی می توانیم کارهای مالی داخل شرکت را با رویکرد جدیدی پیش ببریم.

مهندس شیخ عطار افزود: امیدوارم بتوانیم با اقداماتی که انجام می دهیم، عملکرد قابل قبولی را از خود به یادگار گذاشته و نقاط بهبودی ایجاد نمائیم. در اقتصاد آزاد باید توجیه اقتصادی داشته باشیم و مگاموتور بعنوان تولید کننده قوای محرکه توجیه اقتصادی را دارد و در این برهه زمانی باید بتوانیم با کاهش قیمت تمام شده در بهبود توجیه اقتصادی که داریم اقدام کنیم.

در پایان مدیرعامل مگاموتور با معرفی آقای علیرضا پرچکانی بعنوان معاونت مالی و اینکه همچنان از تجربیات آقای مهرانی در حوزه اقتصادی بهره خواهیم برد گفت: کنترل قیمت تمام شده و بروز رسانی مدارک تبادلی با استفاده از گزارشاتی چون ارزیابی ها، حسابرسی آخر سال و کیفیت و نتایج انبارگردانی با اولویت بندی اهم و موثر است. این ها سرمایه های ریالی است که نباید از دست برود.

_DSC2424-Copy
Top