با هدف یکسان سازی دیدگاه های مدیریتی برگزار گردید:/سمینار آشنایی با” تغییرات استاندارد  ISO/TS،IATF “
01 مرداد 1397

با هدف یکسان سازی دیدگاه های مدیریتی برگزار گردید:/سمینار آشنایی با” تغییرات استاندارد ISO/TS،IATF “

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، سمینار آموزشی تغییرات استاندارد IATF,ISO/TS با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت های قطعه ساز از سراسر کشور به میزبانی معاونت اداری و توسعه منابع انسانی مگاموتور با هدف یکسان سازی دیدگاه های مدیریتی بر عوامل توسعه محصول و سودآوری ناشی از کیفیت برگزار شد.

_DSC3117

شایان ذکر است با برگزاری این سمینار آموزشی ضمن انجام تعهدات متون استاندارد و تکیه بر اهمیت استقرار استاندارد در زنجیره تامین کنندگان، زمینه بحث و بررسی شیوه های توسعه و بهبود شاخص های کیفی محصول فی ما بین زنجیره تامین و شرکت مگاموتور فراهم گردید

Top