تمدید گواهینامه استاندارد ۱۰۰۱۵ آموزش برای مگاموتور
10 دی 1398

تمدید گواهینامه استاندارد ۱۰۰۱۵ آموزش برای مگاموتور

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، اداره آموزش معاونت اداری و توسعه منابع انسانی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ۱۰۰۱۵ از شرکت TUV گردید.
مهندس وحید ولی زاده معاون اداری و توسعه منابع انسانی مگاموتور ضمن تبریک این موفقیت به مدیریت ارشد سازمان و خداقوت به کارکنان توانمند و پرتلاش اداره آموزش گفت: خوشحالیم که واحد آموزش مگاموتور توانسته است با تدوین مناسب اهداف و برنامه ها و با ایجاد زیرساخت های لازم عملکرد خوبی داشته باشد و بتواند در میان شرکت های گروه خودروسازی سایپا سرآمد باشد.
ولی زاده با اشاره به اینکه در این واحد سعی شده است آموزش کارکنان بصورت عملیاتی و کاربردی دنبال گردد گفت: اینکه ممیزی با نگاه سختگیرانه انجام شده بسیار قابل تحسین است چراکه یادگیری و بهبود فرایندها از اهداف مهم مگاموتور در ممیزی ها بشمار می رود و امیدواریم سال آینده شاهد تحقق اهداف آموزش در شرکت باشیم.
گفتنی است در ابتدای این جلسه، ممیز شرکت TUV ضمن ابراز خرسندی از روند فرایندها و اقدامات خوب و قابل تحسین اداره آموزش و خداقوت به کارکنان توانمند این اداره به بیان نقاط قوت در ممیزی انجام شده به شرح ذیل پرداخت:
  • تدوین استاندارد آموزشی تهیه شده
  • تدوین اهداف براساس استانداردهای موجود و با روش علمی
  • پژوهش در خصوص سبک های روش یادگیری
  • طرح ریزی دوره های آموزشی بصورت دقیق
شایان ذکر است ارزیابی انجام شده براساس ۴ اصل استاندارد ۱۰۰۱۵ شامل تحقق اهداف کیفی و کمی ناشی از فرایند آموزش در سازمان، همراستایی آموزش در مسیر استراتژی های سازمان، آموزش در مسیر الزامات کیفیت سازمان و آموزش در مسیر الزامات مدیریت سرمایه های انسانی در سازمان صورت گرفت و اداره آموزش معاونت اداری و توسعه منابع انسانی مگاموتور توانست بدون هیچ مغایرتی موفق به تمدید استاندارد ۱۰۰۱۵  از شرکت TUV گردد.
Top