در بازدید مدیرعامل مگاموتور مطرح شد:/ با مدیریت هزینه، بهره وری و کار گروهی می توان در مسیر توسعه قرار گرفت
30 خرداد 1395

در بازدید مدیرعامل مگاموتور مطرح شد:/ با مدیریت هزینه، بهره وری و کار گروهی می توان در مسیر توسعه قرار گرفت

مدیرعامل مگاموتور ضمن بازدید از شرکت های زیرمجموعه و شرکت های قطعه سازی در شهر مشهد و استان آذربایجان شرقی هدف از این بازدید را آشنایی و آگاهی از نحوه عملکرد و سیاست ریزی در رابطه با نحوه تعامل با قطعه سازان عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس شیخ عطار مدیرعامل مگاموتور و هیئت همراه در این بازدید که از شرکت های سایپا آذربایجان، سمتکو و تعدادی از شرکت های قطعه سازی شهر مشهد با هدف سیاست ریزی در رابطه با نحوه تعامل با قطعه سازان صورت گرفت، راهکارهای توسعه همکاری با قطعه سازان را بررسی و مشکلات و موانع توسعه محصول و همچنین اقدامات مهندسی در راستای کیفی سازی محصولات را در تولید قطعات مورد ارزیابی قرار داد.

مدیرعامل مگاموتور در این بازدیدها با تاکید بر کاهش هزینه و قیمت محصولات از سوی قطعه سازان گفت: در صورت کاهش قیمت از سوی قطعه سازان امکان افزایش تیراژ تولید میسر خواهد شد که این کار فعالیت و سود بیشتری را برای قطعه سازان در پی دارد.

مهندس شیخ عطار در خصوص بومی سازی قطعات گفت: خواسته مگاموتور از شرکت های قطعه ساز فعالیت بیشتر در جهت بومی سازی اکسل و پلوس با کیفیت و تکنولوژی بالا برای رضایتمندی بیشتر مشتریان می باشد.

وی در ادامه این بازدیدها گفت: لازم است هر مجموعه و هر نوع قطعه ای که توان تولید آن در این شرکت ها ممکن است تولید شود.

وی با اشاره به اینکه در این بازدیدها شاهد اخلاص در فعالیت کارکنان بوده یادآور شد: این شرکت ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستعد توسعه و پیشرفت می باشند و در آینده قدرت رقابت پذیری این شرکت ها در امر قطعه سازی افزایش خواهد یافت.

وی صرفه جویی، بهره وری و کار گروهی را در پیشرفت تولید بسیار با ارزش دانست و از ابتکارات و نوآوری مبتکران این شرکت ها در امر ساخت ابزار آلات و تجهیزات فنی قدردانی کرد.

IMG_8031
photo_2016-06-18_15-08-54
photo_2016-06-18_15-13-46
Top