در گفتگو با مدیرعامل مگاموتور مطرح شد:/توجه ویژه مگاموتور به صنعت قطعه سازی کشور در سال حمایت از کالای ایرانی
13 اردیبهشت 1397

در گفتگو با مدیرعامل مگاموتور مطرح شد:/توجه ویژه مگاموتور به صنعت قطعه سازی کشور در سال حمایت از کالای ایرانی

مدیرعامل مگاموتور با تاکید بر نگرش جدید خودروسازی و قطعه سازی کشور گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی شاهد پیشرفت صنعت خودروسازی ایران خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، جمشید کندری با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی و نگاه جدیدگروه خودروسازی سایپا به مجموعه قطعه سازان صنعت خودرو گفت: مگاموتور در سال ۹۷ که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، با نگرشی مثبت به آینده خودروسازی و قطعه سازی کشور و با درک این مطلب که صنعت «قطعه‌سازی» بال پرواز صنعت «خودروسازی» است اقداماتی چون حمایت از ساخت داخل قطعاتی که خرید خارج می شوند، حمایت مضاعف از سازندگان دارای رتبه بالاتر کیفی، افزایش سطح تعامل با قطعه سازان، کوتاه کردن زمان پرداخت مطالبات و ایجاد روابط مناسب و سازنده با انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرعامل مگاموتور با اشاره به شعار سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و لزوم توجه بیشتر بر این موضوع گفت: حمایت از کالای ایرانی برای مگاموتور که تامین کننده قوای محرکه گروه خودروسازی سایپا است از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از همین رو استفاده از توان داخلی در تامین قطعات در کنار ایجاد صنعت قطعه سازی توسعه یافته جزو اولویت های اصلی مگاموتور به شمار می رود.
کندری افزود: حمایت از ساخت داخل قطعاتی که خرید خارج می شوند جهت جلوگیری از افزایش میزان ارزبری قوای محرکه و استفاده حداکثری از توان تولیدی قطعه سازان جزو برنامه های مگاموتور به حساب می آید و در همین راستا نیز بهبود کیفی ارتباط با سازندگان طرف قرارداد جهت شناسایی مشکلات آنان و یافتن راه حل های مناسب و بهبود فرآیندهای تامین و حمایت مضاعف از سازندگان با رتبه کیفی بالا جهت ارتقاء کیفی خودروها در برنامه ریزی های مگاموتور گنجانده شده است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد روابط مناسب و سازنده با انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در دستور کار است،گفت: اقدامات موثری همچون برنامه ریزی های مناسبی جهت پرداخت مطالبات سازندگان و استفاده از منابع بانکی جهت تسریع در فرآیند های پرداخت به سازندگان، شرکت در جلسات مربوطه جهت یافتن راه کارهای مناسب از طریق خرد جمعی و حل مشکلات موجود در کنار دیگر برنامه های مگاموتور در جهت افزایش روابط سازنده با قطعه سازان در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم در سال ۹۷ بتوانیم با بهره گیری از راهکارهای عمق بخشی به ارتباط و تعامل بیشتر با سازندگان در راستای استفاده از حداکثر ظرفیت قطعه سازان داخلی و ایجاد صنعت قطعه سازی توسعه یافته عملکرد قابل قبولی را به ثبت برسانیم.

Top