دستیابی به اهداف شاخص C100 تعریف شده از طرف سایپا توسط مگاموتور
12 خرداد 1399

دستیابی به اهداف شاخص C100 تعریف شده از طرف سایپا توسط مگاموتور

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس هرمز راضی معاون کیفیت مگاموتور با اشاره به روند افزایشی شاخص C100 طی دو سال اخیر و اقدامات انجام شده توسط مگاموتور جهت کاهش آن گفت: شاخص C100 یکی از شاخص های اصلی خودروساز جهت پایش کیفیت قطعات می باشد که از تقسیم تعداد قطعه تعویض شده طی سه ماه بعد از فروش به تعداد خودرو فروخته شده در همان ماه ضربدر ۱۰۰ اطلاق می گردد. (مثلا” C100 خردادماه، مجموع تعویض در ماه های تیر، مرداد و شهریور به تعداد فروش در خردادماه ضرب در ۱۰۰ می باشد.) که طی ۲ سال اخیر باتوجه به مشکلات بوجود آمده در تامین قطعه از منابع خارجی، متاسفانه این شاخص روند افزایشی داشته است. بعنوان مثال قطعات EMS و بلبرینگ ها از جمله قطعات تاثیرگذار در افزایش این شاخص بود که عمدتاً بصورت مستقیم و غیر مستقیم از منابع خارجی تامین می شد.
هرمز راضی با برشمردن اقدامات مگاموتور در راستای کاهش این شاخص اظهار داشت: با اجرای اقداماتی چون بهبود و رفع مشکلات مرتبط با برنامه کالیبراسیون ECU، ارتقاءکیفیت بلبرینگ های اکسل (منابع جدید)، رفع مشکلات و پایداری در سنسورهای تامین داخلی، رفع مشکلات و بهبود کیفیت سیستم ترمز اکسل و پایش و پایداری کیفیت مجموع قطعات گیربکس، کاهش قابل ملاحظه طی ۶ ماه گذشته در شاخص C100 پراید و تیبا مطابق نمودارهای زیر بوجود آمد.

نمودار

نمودار 2

معاون کیفیت مگاموتور با اشاره به برنامه شرکت جهت بهبود و پایداری در شاخص های کیفی طی سال جاری افزود: جهت حفظ این شاخص و بهبود آن طی سال جاری اقدامات و برنامه ذیل در نظر گرفته شده است و امید است با همت و تلاش همکاران شاهد تسریع در این مهم باشیم؛
– رفع مشکلات و پایداری در منابع جدید EMS
– بهبود در فرآیند و BOM قطعات داخلی سازی شده
– جاری سازی کالیپر طرح پینی و بلبرینگ ۲۰۶ در اکسل تیبا
– تعریف ۲۵ پروژه کیفی در معاونت کیفت
– پایش مسمتر شاخص های SC100 و C100 جهت رفع سریع مشکلات کیفی قطعات
وی در پایان گفت: کیفیت وظیفه همه ارکان و نفرات سازمان است و امیدواریم  با برنامه ریزی صورت گرفته و با همکاری و تلاش دیگر واحدهای مربوطه با وجود مشکلات تامین و تحریم همچنان به اهداف کیفی تعیین شده گروه خودروسازی سایپا دست یابیم.
Top