راه اندازی و تولید انبوه خط فسفاتینگ دنده های گیربکس در مگاموتور
24 دی 1397

راه اندازی و تولید انبوه خط فسفاتینگ دنده های گیربکس در مگاموتور

در راستای استفاده بهینه و حداکثری از توان فنی و قابلیت های تولیدی در سطح شرکت مگاموتور، پروژه راه اندازی عملیات فسفاتینگ دنده ها در مگاموتور اجرایی گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، علیرضا آذربایجانی مدیر پروژه راه اندازی و تولید انبوه خط فسفاتینگ دنده های گیربکس گفت: خط فسفاتینگ با تکیه بر دانش و توان فنی پرسنل معاونت تولید و با همکاری و همفکری واحدهای مهندسی، کیفیت، بازرگانی، پشتیبانی فنی و ایمنی بهداشت و با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت بالقوه شرکت مگاموتور راه اندازی شد.
 وی با اشاره به افزایش ظرفیت عملیات مذکور درماههای اخیر تاکید کرد: افزایش ظرفیت عملیات فوق در ماههای اخیر به ۷۰۰۰ دنده اصلی در روز رسیده است، و این امر موجب حذف برون سپاری این عملیات شده است و مگاموتور توانسته در تولید این محصول بطور کامل خود کفا بشود
آذربایجانی تصریح کرد: پوشش فسفات منگنز با هدف جلوگیری از کندگی سطحی، روانکاری بهتر، مقاومت به خوردگی و افزایش طول عمر دنده ها می باشد، ایجاد می گردد و باعث کاهش صدای اجزای مقابل یکدیگر و همچنین کاهش نیروی اصطکاک بر اساس خاصیت جذب روغن خواهد گردید.
مدیر پروژه راه اندازی و تولید انبوه خط فسفاتینگ دنده های گیربکس با اشاره به صرفه جویی مالی حاصل از این پروژه گفت: اجرای پروژه راه اندازی خط فسفاتینگ، باعث صرفه جویی اقتصادی بالغ بر حداقل ۵ میلیارد ریال بصورت سالیانه خواهد شد.
وی در پایان افزود: امید است که در سایه حمایتهای مدیریت محترم عامل و قائم مقام اجرایی و معاونت تولید، باز هم شاهد راه اندازی خطوط تولید مورد نیاز با قابلیت اجرایی و همچنین افزایش ظرفیت خطوط بر اساس استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت بالقوه، با تکیه بر توان و دانش فنی پرسنل داخلی شرکت مگاموتور باشیم.
Top