مهندس شیخ عطار مدیرعامل مگاموتور:/ ارتقای مهارت پرسنل، حرکت به سوی اهداف مگاموتور را سرعت می بخشد
16 فروردین 1396

مهندس شیخ عطار مدیرعامل مگاموتور:/ ارتقای مهارت پرسنل، حرکت به سوی اهداف مگاموتور را سرعت می بخشد

جلسه اولین روز کاری سال ۱۳۹۶ با حضور مهندس شیخ عطار مدیرعامل مگاموتور، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران مگاموتور در سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس شیخ عطار مدیرعامل مگاموتور با تبریک سال نو و آرزوی موفقیت برای همه همکاران و خانواده هایشان گفت: امیدوارم در سال جدید بتوانیم اهدافی که برای شرکت مگاموتور بر اساس کار گروهی تعیین شده و از اولویت های حیاتی مگاموتور بشمار می رود را تا حد قابل قبولی پوشش دهیم.

مهندس شیخ عطار با بیان اینکه رفع نواقص ساختاری ضروری است گفت: این نقص های ساختاری سبب می شود امکان استفاده از پتانسیل بالا از شرکت سلب شود.

وی افزود: باید بتوانیم در حوزه های مختلف کیفیت، تولید برنامه ریزی شده، تامین و بازرگانی فعالیت نموده و محصولات برگشتی، هزینه های جذب نشده و قیمت تمام شده را بخوبی مدیریت کنیم و در این راستا و به موازات فعالیت های سازمان باید در زمینه مهارت پرسنل اقدامات خوبی داشته باشیم و با ارتقای مهارت پرسنل ضمن افزایش انگیزه پرسنل و بهره گیری از این پرسنل متحصص در خطوط جدید با سرعت بیشتری به اهداف سازمان دست خواهیم یافت.

مدیرعامل مگاموتور با بیان اینکه امنیت شغلی برای تک تک همکاران تضمین شده است گفت: آنچه در اقتصاد مگاموتور تاثیر گذار است قطعا به اقتصاد شخصی همکاران منعکس خواهد شد و این تاثیر با نوع و میزان فعالیت همه ما رابطه مستقیم خواهد داشت.

وی ضمن اشاره به نقش تاثیرگذار مدیران مگاموتور در تحقق اهداف شرکت گفت: مدیران در افزایش سطح رضایت مندی پرسنل تاثیر مهمی دارند و این تاثیر مانند یک جاده دو طرفه است که منجر به ایجاد ارزش افزوده خواهد شد و در این صورت نگاه ما به مقوله های کیفیت، تولید برنامه ریزی شده و دیگر موضوعات اقتصادی خواهد بود، امیدوارم امسال با همکاری همه همکاران مگاموتور را در شرایط مطمئن تر، محکمتر و با پاسخگویی بهتر نسبت به گروه خودروسازی سایپا داشته باشیم.

مهندس شیخ عطار در پایان با آرزوی اینکه بتوانیم در سال ۹۶ به همه اهداف خود دست یابیم برای همه همکاران و خانواده های گرامی ایشان آرزوی سلامتی و توفیق نمود.

DSC_0426

DSC_0404

Top