مگاموتور موفق به تمدید گواهینامه ۲۰۰۴   ISO14001 و OHSAS 18001:2007 شد
05 خرداد 1395

مگاموتور موفق به تمدید گواهینامه ۲۰۰۴ ISO14001 و OHSAS 18001:2007 شد

شرکت مگاموتور در جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست موفق به تمدید گواهینامه ۲۰۰۴ ISO14001 و OHSAS 18001:2007 گردید.
به گزارش روابط عمومی مگاموتور، در جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست که با ارائه گزارش مبسوطی از نقاط قوت و نقاط بهبود توسط ممیزان شرکت توف نورد همراه بود شرکت مگاموتور موفق به تمدید گواهینامه ۲۰۰۴ ISO14001 و OHSAS 18001:2007 گردید.
مهندس شیخ عطار، مدیرعامل مگاموتور در اختتامیه ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست با تشکر از زحمات ممیزان و با تاکید بر اصلاح و بازنگری موارد ذکر شده در گزارش تهیه شده گفت: شرکت مگاموتور اکنون در دوره جوانی چرخه عمر سازمانی خود است و طبیعی است که بعضی از موضوعات مورد بازنگری با رویکرد بنگاه داری قرار گیرد.
مدیرعامل مگاموتور با تاکید بر ارائه گزارش های فصلی از روند اجرا و پایش امور، ابراز امیدواری کرد: در سال آینده باید بتوانیم با تبدیل نقاط ضعف به قوت در جهت تحقق اهداف ایمنی و محیطی زیستی تعریف شده حرکت کنیم.
_DSC15581111111111

Top