کسب گواهینامه سیستمهای مدیریت کیفیت IATF16949  وISO9001 توسط مگاموتور
22 اسفند 1396

کسب گواهینامه سیستمهای مدیریت کیفیت IATF16949 وISO9001 توسط مگاموتور

مراسم اختتامیه ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت IATF16949 وISO9001 برگزار و شرکت مگاموتور پس از انجام سه روز ممیزی توسط ممیزان موسسه TUV NORD موفق به کسب گواهینامه IATF16949 و ISO9001 گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس امیری قائم مقام ارشد مدیرعامل مگاموتور ضمن تبریک پیشاپیش سال نو و تشکر از تلاش های صورت گرفته در روند انجام ممیزی گفت: امیدوارم همکاران من در مگاموتور توانسته باشند از تجربیات و پیشنهادات تیم ممیزی بهره برده باشند و با برنامه ریزی جهت رفع نواحی قابل بهبود سازمان را در پیمودن مسیر تعالی و دستیابی به اهداف هدایت نماید.

قائم مقام ارشد مدیرعامل با تاکید بر توجه ویژه به نتایج ممیزی صورت گرفته و لزوم برنامه ریزی برای اقدامات موثر در تسریع رشد و تعالی گفت: امیدوارم بتوانیم با تاکید بر نقاط قوت و تلاش در جهت تبدیل نقاط قابل بهبود به نقاط قوت و به کار بستن پیشنهادات مطرح شده ضمن داشتن سازمانی شاد و پرنشاط در مسیر پاسخگویی به خواسته های مشتری حرکت کنیم.

مهندس امیری در خاتمه این جلسه ضمن تبریک به کارکنان مگاموتور بخاطر تلاش، مشارکت و همدلی همه همکاران برای داشتن سازمانی موفق گفت: باید بتوانیم با استفاده از تجارب بدست آمده در روند ممیزی صورت گرفته در مسیر بی پایان کیفیت حرکت نموده و از همه دوستان می خواهم با نگاه موشکافانه خود، نسبت به شناسایی و تبدیل نقاط قابل بهبود به نقاط قوت تلاش کنند.

در این جلسه مهندس هنرکار سرممیز تیم آدیت سیستمهای مدیریت کیفیت IATF16949 وISO9001 با بیان توضیحاتی پیرامون استانداردهای ممیزی صورت گرفته و تغییرات بوجود آمده در ویرایش جدید ممیزی، به ارائه گزارشی مبسوط از روند ممیزی و نقاط قوت و نقاط قابل بهبود در مگاموتور پرداخت.

گفتنی است شرکت مگاموتور پس از انجام سه روز ممیزی صورت گرفته توسط ممیزان موسسه TUV NORD براساس استانداردهای ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیتIATF16949 وISO9001 موفق به کسب گواهینامه IATF16949 وISO9001 گردید. به علت مسائل ایمنی و نرم افزارهای تعبیه شده در محصولات مگاموتور کلیه الزامات جدید IATF نیاز به باز طراحی در فرآیندهای سازمان را ضرروی می نمود که این مهم در یک دوره نه ماهه با موفقیت برنامه ریزی و اجرائی گردید.

Top