گزارش تصویری بازدید رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دکتر جمالی مدیرعامل سایپا از مگاموتور
29 خرداد 1395

گزارش تصویری بازدید رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دکتر جمالی مدیرعامل سایپا از مگاموتور

دکتر معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دکتر جمالی مدیرعامل سایپا از شرکت‌ مگاموتور بازدید کردند
_T6A5094
_T6A5143
_T6A5146
_T6A5168
_T6A5253
_T6A5292
_T6A5335
DSC_0260
DSC_0539
DSC_0825
Top