معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بازدید مگاموتور: اقدامات مگاموتور در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اثربخش بوده است
17 اردیبهشت 1399

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بازدید مگاموتور: اقدامات مگاموتور در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اثربخش بوده است

دکتر بابک عشرتی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به اتفاق هیات همراه از خطوط تولیدی مگاموتور و اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری از ویروس کرونا بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی مگاموتور، دکتر مجید خدابخش، رئیس هیات مدیره  و قائم مقام مدیرعامل در شرکت مگاموتور، ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه و تاکید بر اهمیت سلامت پرسنل گفت: مگاموتور با تولید روزانه ۱۵۰۰ دستگاه قوای محرکه و تعامل با خودروسازان و شرکت های قطعه ساز، نقش مهمی را در حوزه تولید و اشتغال ایفا می نماید و این مهم موجب شده است موضوع اشتغال و سلامت کارکنان در اولویت اقدامات مگاموتور قرار گیرد.
دکتر خدابخش با تشریح اقدامات بهداشتی و پیشگرانه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مگاموتور گفت: اقدامات خوب معاونت اداری و توسعه منابع انسانی در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مگاموتور که شامل مجهزشدن پرسنل به تجهیزات حفاظت فردی، فاصله گذاری در خطوط تولیدی و ستادی و همچنین ،تب سنجی روزانه همه کارکنان و احداث تونل ضد عفونی در محل درب ورودی شرکت، و ضد عفونی همه اماکن که بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت صورت پذیرفت موجب گردید بتوانیم در کنار حفظ سلامت کارکنان، فعالیت تولیدی شرکت را ادامه دهیم.
وی با اشاره به دیگر اقدامات مگاموتور در این خصوص گفت: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص پیشگیری از ویروس کرونا و اعطای مرخصی به خانم های باردار و افراد دارای بیماری زمینه ای، پایش و تذکر به افرادی که نسبت به رعایت اصول پیشگیری کم توجهی می کنند از جمله اقداماتی بود که در مگاموتور انجام پذیرفت.
دکتر بابک عشرتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تشکر از اقدامات خوب مگاموتور در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: پیگیری ها و اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه مگاموتور نشان می دهد مگاموتور برای سلامت کارکنان اهمیت بالایی قائل است و آمار بسیار کم مبتلایان در شرکت نشان می دهد اقدامات این شرکت نتیجه بخش بوده است.
گفتنی است معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به اتفاق  هیات همراه و جمعی از معاونین و مدیران مگاموتور از خطوط تولید شرکت و اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری از کرونا بازدید نمودند.
Top