بلبرینگ تنظیم کشش

گروه قطعه : موتور

مجموعه: سیلندر

شماره فنی: MB63012700E

مواد: استاندارد

خودرو: ساینا / تیبا / کوئیک

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

 

بلبرینگ تنظیم کشش

ثبت سفارش

    Top