تسمه دینام نیسان

گروه قطعه : موتور

مجموعه: موتور

شماره فنی: ۱۱۷۲۰۳۰W00

مواد: پلیمری

خودرو: ساینا / تیبا / کوئیک

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

تسمه دینام نیسان

ثبت سفارش

    Top