خار مخروطی دوتکه پراید E5

گروه قطعه : موتور

مجموعه: سرسیلندر

شماره فنی: M13GB12114

مواد: مکانیکی

خودرو: تیبا / ساینا / شاهین

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

خار مخروطی دوتکه پراید E5

ثبت سفارش

    Top