مجموعه بلبرینگ انتهای شفت اولیه۱۸۰A

گروه قطعه : گیربکس

مجموعه: گیربکس

شماره فنی: KK13917180A

مواد: مکانیکی/استاندارد

خودرو: ساینا / تیبا / کوئیک

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

 

مجموعه بلبرینگ انتهای شفت اولیه۱۸۰A

ثبت سفارش

    Top