اکسل عقب تیبا

 • نوع اکسل: متحرک/ یکپارچه پیچشی
 • نوع سیستم ترمز: کاسه ای LT
 • قطر سیلندر ترمز: ۶۴/۲۰میلیمتر
 • قطر کاسه چرخ ۲۰۰ :میلیمتر
 • سیستم تنظیم ترمزدستی: تنظیم خودکار
 • تعلیق:  یکپارچه با تیر و میله پیچشی
 • وزن: ۳۸ کیلوگرم
 • نوع سنسور:  فعال
 • تعداد دندانه: ۴۸
اکسل عقب تیبا

ثبت سفارش

  Top