اکسل عقب X 100

 • نوع اکسل: متحرک/ یکپارچه پیچشی
 • نوع سیستم ترمز: کاسه ای LT
 • قطر سیلندر: ۸۷/۱۵ میلی متر
 • قطر کاسه ترمز: ۱۷۰ میلی متر
 • سیستم تنظیم ترمز دستی: تنظیم خودکار
 • تعلیق:  یکپارچه با تیر پیچشی
 • وزن: ۲۷ کیلوگرم
 • نوع سنسور: فعال
 • تعداد دنده رینگ سنسور: ۴۸
اکسل عقب X 100

ثبت سفارش

  Top