مجموعه اکسل جلو SP100

نوع  اکسل : مک فرسون

فاصله دو چرخ: ۱۵۱۸ mm

مشخصات پلوس: مدل استاندارد

نوع سیستم ترمز : دیسکی هوا خنک

قطر پیستون کالیپر ترمز : ۵۷ mm

شعاع موثر ترمز : ۱۰۹ mm

بیرینگ  مدل: بلبرینگ دو ردیفه نسل اول

ابعاد بیرینگ : OD=74   ID=40   THK=40

مشخصات  تایر: ۱۸۵/۶۵ R15 – ۲۰۵/۵۰ R16

مجموعه اکسل جلو SP100

ثبت سفارش

    Top