ارائه خدمات نگهداری و راهبری از سیستم فاضلاب بهداشتی و صنعتی، تمامی مسیرهای فاضلابی و چاه های موجود در سطح شرکت

کد : 03/07
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1403/02/25
تاریخ پایان : 1403/03/08
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1403/03/01
مهلت ارسال پروپوزال : 1403/03/08
مستندات : دانلود
Top