انتخاب پیمانکار جهت حمل کانتینرهای ٢٠ فوت و ۴٠ فوت

کد : 01/18-2
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/08/21
تاریخ پایان : 1401/08/28
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/08/28
مهلت شرکت : 1401/08/28
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/08/28
مستندات : دانلود
Top