انتخاب پیمانکار جهت ساخت ادوات سالنهای ماشینکاری و دنده زنی و مجموعه های مونتاژ

کد : ٠١/٠١
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : معاونت بازرگانی مگاموتور
تاریخ شروع : 1401/01/20
تاریخ پایان : 1402/02/04
تارخ بررسی پیشنهادات : 1402/02/04
مهلت شرکت : 1402/02/04
مهلت ارسال پروپوزال : 1402/02/04
مستندات : دانلود
Top