انتخاب پیمانکار طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی خط مونتاژ سرسیلندر ME16 به صورت TERN KEY

کد : 02/23-2
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1402/06/18
تاریخ پایان : 1402/07/04
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1402/06/26
مهلت ارسال پروپوزال : 1402/07/04
مستندات : دانلود
Top