تأمین انواع چسبهای صنعتی

کد : 00/23
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : معاونت بازرگانی مگاموتور
تاریخ شروع : 1400/07/21
تاریخ پایان : 1400/08/03
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/08/03
مهلت شرکت : 1400/08/03
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/08/03
مستندات : دانلود
Top