عملیات اجرایی اجرایی تهیه مصالح، حمل و نقل و نصب سیستم آبیاری قطره ای جهت فضای سبز به مساحت ۲۵۰۰۰ مترمربع بهمراه نصب تابلو برق و فرمان اپلیکیشن هوشمند App

کد : 03/11
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1403/03/12
تاریخ پایان : 1403/03/26
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1403/03/19
مهلت ارسال پروپوزال : 1403/03/26
مستندات : دانلود
Top