موتور تیبا

نوع گیربکس : دستی
سیستم کلاچ : کابلی
وزن خالص : 25 کیلوگرم
حجم موتور : 1.5 لیتر

گیربکس دستی تیبا

نوع گیربکس : دستی
سیستم کلاچ : کابلی
وزن خالص : 25 کیلوگرم
حجم موتور : 1.5 لیتر

اکسل تیبا

نوع گیربکس : دستی
سیستم کلاچ : کابلی
وزن خالص : 25 کیلوگرم
حجم موتور : 1.5 لیتر

آخرین اخبار

با برنامه ریزی و تلاش مستمر تامین مگاموتور محقق گردید:/ افزایش تولید دو برابری قوای محرکه تیبا در نیمه اول سال ۹۶ و ایجاد ظرفیت ١٠٠٠دستگاه قوای محرکه X200 در مگاموتور نشاندهنده تحقق برنامه های افزایش ظرفیت و توسعه محصول گروه سایپا است
نتیجه ارزیابی استقرار سیستم مدیریت کارخانه توسط ارزیابان شرکت سایپا:/ پیشرفت استقرار سیستم مدیریت کارخانه در شرکت مگاموتورچشمگیر است

نتیجه ارزیابی استقرار سیستم مدیریت کارخانه توسط ارزیابان شرکت سایپا:/ پیشرفت استقرار سیستم مدیریت کارخانه در شرکت مگاموتورچشمگیر است
۱۳۹۶-۰۶-۰۵

دومین جلسه فرایند ارزیابی سیستم مدیریت کارخانه با حضور ارزیابان شرکت سایپا با هدف استانداردسازی و بهبود فرایندها بویژه فعالیت های کف کارگاه،...

پیوندها

Top