فرم شناسایی تولید کنندگان داخلی
کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
02/51-2 انتخاب تامین کننده جهت خرید یک دستگاه اندازه گیری هم محوری سیت و گاید هوا و دود و یک دستگاه اندازه گیری قطرو هم مرکزی ژورنال 1402/11/23 1402/12/07 1402/11/30 1402/12/07 مشاهده مناقصه
02/56 انتخاب تامین کننده جهت خرید خرید ۵ دستگاه اسپیندل کامل جهت دستگاه DAEWOO مدل H63 1402/11/23 1402/12/07 1402/11/30 1402/12/07 مشاهده مناقصه
14021129 استعلام لباس فرم بانوان 1402/11/29 1402/12/07 1402/12/07 مشاهده مناقصه
02/53-3 واگذاری یک قطعه زمین به شرح جدول ذیل 1402/12/01 1402/12/15 1402/12/15 مشاهده مناقصه
02/47-02 انتخاب تامین کننده جهت خرید ۴ دستگاه دینامومتر ادی کارنت ۱۹۰ کیلووات 1402/12/07 1402/12/21 1402/12/14 1402/12/21 مشاهده مناقصه
14021407 انتخاب پیمانکار جهت اورهال دستگاههای H63 1402/12/07 1402/12/12 1402/12/12 مشاهده مناقصه
Top