تماس باما

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا.

آدرس : ایران، تهران، کیلومتر 18
جاده قدیم کرج

ایمیل : info@megamotor.ir

تلفن : 02144922455-6

فکس : 44922447 021

فرم تماس  تماس با مدیران و معاونت ها

  نام نام خانوادگي رده سازمانی واحد سازمانی شماره تلفن دفتر فکس
  عباس شهریاری مدير عامل مدیریت 44922457-8 44922453
  مجید خدابخش رییس هیات مدیره و قائم مقام در امور مهندسی، تحقیق و توسعه و طرح و برنامه مدیریت 44922457 44922453
   مدیریت 44922457 44922453
  مدیریت 44922457 44922453
   مدیریت  44922098  44922453
  سید مرتضی دمشناس مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی مدیریت 44922457-8 44922453
  مجتبی محمودی مدیر بازرسی مدیریت 44923131 44923131
  مجتبی محمودی مدیر حقوقی مدیریت 44923127 44922453
  44922447
  سید علیرضا مدنی معاون طراحی و مهندسی طراحی مهندسی 44922879-44922893 44922895
   مجتبی  آقا محمدی مدیر طراحی و توسعه موتور طراحی مهندسی 44923337 44922895
  آرش صدوقی مدیر طراحی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی طراحی مهندسی 44922879 44922447
  مجید درخشان سامانی مدیر طراحی و مهندسی گیربکس، اکسل و موتور طراحی مهندسی 44922884 44922447
  مجید شهبازی مدیر مهندسی فرایند ساخت و تولید طراحی مهندسی 44922454 44922447
  علی درویش مدیر مهندسی صنایع طراحی مهندسی 44922421  44922447
  علی اکبر مجمع مدیر تکوین و ساخت داخل طراحی مهندسی 44922572 44922447
  فاتح ژیان معاون طرح و برنامه طرح و برنامه 44922570-44923524 44922899
  علیرضا معتمدی مدیر برنامه ریزی و راهبردی طرح و برنامه 44922625 44922899
   ولی اله  رجبی قائم مقام مدیریت برنامه ریزی و راهبردی طرح و برنامه 44922625 44922899
  محمود زارع مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات طرح و برنامه
  مهدی نصیری مدیر نرم افزار طرح و برنامه 44922287 44922899
  محمد صفر شفیعی معاون برنامه ریزی  برنامه ریزی 44922435-44922890 44922430
  حسن روستایی مدیر برنامه ريزي تامین مواد  برنامه ریزی 44922435 44922899
  بهنام  ولی پور مدیر لجستیک پشتیبانی تولید  برنامه ریزی 44922435 44922899
  محسن ملکی مدیر برنامه ریزی تولید  برنامه ریزی 44922435 44922899
   رضا  جعفرنژاد مدیر پشتیبانی فنی پشتیبانی فنی 44923405 44922447
  مجتبی قاسمی شیران معاون تامين تامین 44922445 44922891
  محمد حسینی قائم مقام معاون تامین تامین 44922445 44922891
  صادق مقیمیان مدیر تامین قطعات موتور تامین 44923338 44922891
  آرش صداقت مدیر تامین اکسل تامین 44922448 44922891
  احمد آذرگون مدیر تامین گیربکس تامین 44922446 44922891
  سید ابوالفضل غیاثی معاون بازرگاني بازرگانی 44922503-44922883-44922434 44922881
   اصغر  نجفی مدیر بازرگاني خارجی بازرگانی 44922882 44922881
   علیرضا  میرکی مدیر خرید داخلی بازرگانی 44922442-44923230 44922881
   محمود محمدزاده معاون مالي مالی و اقتصادی 44922449-44922973 449223130
   ابراهیم  قنبری مدیر مالی مالی و اقتصادی 44922449-44922973-44922426 449223130
  اکرم خسرو آبادی مدیر حسابداری عمومی مالی و اقتصادی 44922426 44923130
  رحیم صدری مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع مالی و اقتصادی 44922622 44923130
  محمد پناهی مدیر حسابداری خرید و فروش مالی و اقتصادی 44922449 44923130
   محمد  عسکری مدیر آنالیز قیمت و نظارت بر قراردادها مالی و اقتصادی 44922449 44923130
  هرمز راضی معاون كيفيت كيفيت 44922484-4492097 44922425
  افشین رحیمیان مدیر آزمایشگاه های کیفیت كيفيت 44922887 44922425
  عبدالحمید حسینی مدیر کنترل کیفیت قطعات و مواد ورودی کیفیت 44922887 44922425
  میر حسین صدر چهرق مدیر کیفیت گیربکس و اکسل کیفیت 44922887 44922425
  نادر اقدس فام مدیر نظام کیفی و ارزیابی  کیفیت 44922886 44922425
   شاپور  امیدعلی مدیر خدمات پس از فروش و امور مشتریان  کیفیت 44922888 44922425
   وحید ولی زاده معاون اداری و توسعه منابع انسانی اداری و توسعه منابع انسانی 44922428 44922447
  سیدحسن ابوطالبی مدیر اداری و خدمات رفاه اداری و توسعه منابع انسانی 44922428 44922447
  عبدالصمد احمدوند مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست اداری و توسعه منابع انسانی 44922326 44923336
  مسیب عزیزی مدیر توسعه منابع انسانی اداری و توسعه منابع انسانی 44922425
  محمود تمری مدیر حراست حراست 44922574-44922624 44922974
  حسین بینشیان معاون تولید تولید 44922424-44922328
  علیرضا آرایشگری قائم مقام معاونت تولید تولید 44922424-44922328
  علی حسین وفا مدیر مونتاژ قوای محرکه و مجموعه سازی تولید 44922424-44922328
  محمد تقی مرسلی مدیر خطوط تولید ماشینکاری و دنده زنی  تولید 44922424
  رضا صائبی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه بهران موتور سایپا    5 -03157248201  03157248200
  منصور قراشی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه رافکو  08646363431  08646363432
  امید نوری مدیر عامل شرکت زیر مجموعه   گداز قطعه  06643424260  06643435961
  داود حسین زاده مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  مالیبل سایپا  02144196434  02144196539
  ولی  لک مدیر عامل شرکت زیر مجموعه سایپا پلوس  03157248399  03157248140
  علی پور رکنی صالحان مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  نصیرماشین  02188671298  02188671299
   مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  سنان شیمی  02146079212  02146079212
  سعید دلفکار مدیر عامل شرکت زیر مجموعه سمتکو 04134520022 04132898468
  غلامرضا میرزاپورانیان مدیر عامل شرکت زیر مجموعه لنت پارسیان پیشرو 9-02832848458 02144709772
  روح اله  زینالی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه سایپا آذربایجان 04132890109 04132890886
  Top