تماس باما

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا.

آدرس : ایران، تهران، کیلومتر 18
جاده قدیم کرج

ایمیل : info@megamotor.ir

تلفن : 02144922455-6

فکس : 44922447 021

فرم تماس  تماس با مدیران و معاونت ها

  نام نام خانوادگي رده سازمانی واحد سازمانی شماره تلفن دفتر فکس
  مرتضی منتظرالمهدی مدير عامل مدیریت 44922457-8 44922453
  احسان جابری قائم مقام مدیرعامل  مدیریت 44922457 44922453
  مسعود صادقی قائم مقام مدیرعامل مدیریت 44922098  44922453
  فرشاد رادمهر قائم مقام مدیرعامل مدیریت 44922453
  سید مهدی موسوی اردستانی مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی مدیریت 44922457-8 44922453
  عادل شهنازی فر مدیر بازرسی مدیریت 44923131 44923131
  محسن فضلی روزبهانی مدیر حقوقی مدیریت 44923127 44922453
  44922447
  سید میثم بزرگی معاون تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه 44922879- 44922893
  محمد امیراسمی مدیر طراحی و توسعه موتور تحقیق و توسعه 44923431
  آرش صدوقی مدیر تحقیقات الکترونیک تحقیق و توسعه 44922444
  علیرضا قاسمی معاون مهندسی مهندسی 44922454 44922447
  مجید شهبازی مدیر مهندسی صنایع مهندسی 44922454 44922447
  علی درویش مدیر مهندسی محصول مهندسی 44922421  44922447
  صادق مقیمیان مدیر مهندسی فرآیند ساخت و تولید مهندسی 44922447
  فاتح ژیان معاون طرح و برنامه طرح و برنامه 44922570-44923524 44922899
  ولی اله رجبی مدیر برنامه ریزی راهبردی طرح و برنامه 44922625 44922899
  محمود زارع مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات طرح و برنامه
  مهدی نصیری مدیر نرم افزار طرح و برنامه 44922287 44922899
  محمد صفر شفیعی معاون برنامه ریزی  برنامه ریزی 44922435-44922890 44922430
  حسن روستایی مدیر برنامه ريزي تامین مواد  برنامه ریزی 44922435 44922899
  احمد رضا پوستین دوز مدیر لجستیک پشتیبانی تولید  برنامه ریزی 44922435 44922899
  محسن ملکی مدیر برنامه ریزی تولید  برنامه ریزی 44922435 44922899
   رضا  جعفرنژاد مدیر پشتیبانی فنی پشتیبانی فنی 44923405 44922447
  محمد حسینی قائم مقام معاون تامین تامین 44922445 44922891
  آندره بدروسیان معاون تامين تامین 44922445 44922891
  حمیدرضا قربانی راد مدیر مهندسی خودرو تامین 44922445 44922891
  بهروز اسکندری مدیر تامین قطعات اصلی موتور تامین 44923338 44922891
  آرش صداقت مدیر تامین اکسل تامین 44922448 44922891
  احمد آذرگون مدیر تامین گیربکس تامین 44922446 44922891
  محمد کاوند معاون بازرگانی بازرگانی 44922442-44923230 44922881
  اصغر نجفی مدیر خرید خارجی بازرگانی 44922442-44923230 44922881
  مهدی میخانیک بابایی مدیر فروش بازرگانی 44922442-44923230 44922881
   علیرضا  میرکی مدیر خرید داخلی بازرگانی 44922442-44923230 44922881
  سید محمد اشرفی معاون مالي و اقتصادی مالی و اقتصادی 44922449-44922973 449223130
  ابراهیم قنبری قائم مقام معاون مالي و اقتصادی مالی و اقتصادی 44922449-44922973 449223130
  سعید عابد مسرورخواه مدیر حسابداری خرید و فروش مالی و اقتصادی 44922449-44922973- 449223130
  مدیر حسابداری مدیریت مالی و اقتصادی 44922426 44923130
  رضا فتحی مدیر حسابداری عمومی مالی و اقتصادی 44922426 44923130
  محمد سلیمانی مدیر حسابداری شرکت ها و امور مجامع مالی و اقتصادی 44922622 44923130
  محمد پناهی مدیر حسابرسی داخلی مالی و اقتصادی 44922449 44923130
   محمد  عسکری مدیر آنالیز قیمت و امور اقتصادی مالی و اقتصادی 44922449 44923130
  عبدالحمید حسینی معاون كيفيت كيفيت 44922484-4492097 44922425
  نادره فرجودیان مدیر آزمایشگاه های کیفیت كيفيت 44922887 44922425
  محمد پورمحسن یکتا مدیر کیفیت گیربکس و اکسل کیفیت 44922887 44922425
  عبدالحمید حسینی مدیر کیفیت موتور کیفیت 44922887 44922425
  نادر اقدس فام مدیر نظام کیفی و ارزیابی  کیفیت 44922886 44922425
   شاپور  امیدعلی مدیر خدمات پس از فروش و امور مشتریان  کیفیت 44922888 44922425
  سید عماد آل طاها معاون اداری و توسعه منابع انسانی اداری و توسعه منابع انسانی 44922428 44922447
  سیدحمید مویدی مدیر اداری و خدمات رفاه اداری و توسعه منابع انسانی 44922428 44922447
  محسن پیر مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست اداری و توسعه منابع انسانی 44922326 44923336
  سعید عزیزی مدیر توسعه منابع انسانی اداری و توسعه منابع انسانی 44922425
  نقی حسن نژاد مدیر حراست حراست 44922574-44922624 44922974
  علی آرایشگری معاون تولید تولید 44922424-44922328
  علی حسین وفا مدیر مونتاژ قوای محرکه و مجموعه سازی تولید 44922424-44922328
  محمد تقی مرسلی مدیر خطوط تولید ماشینکاری و دنده زنی  تولید 44922424
  رضا صائبی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه بهران موتور سایپا    5 -03157248201  03157248200
  منصور قراشی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه رافکو  08646363431  08646363432
  احسان خرمی پور مدیر عامل شرکت زیر مجموعه   گداز قطعه  06643424260  06643435961
  شهرام مسلم پور مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  مالیبل سایپا  02144196434  02144196539
  محمد  خاموشی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه سایپا پلوس  03157248399  03157248140
  علی پور رکنی صالحان مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  نصیرماشین  02188671298  02188671299
   مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  سنان شیمی  02146079212  02146079212
  صمد اله شکری مدیر عامل شرکت زیر مجموعه سمتکو 44922892 04132898468
  غلامرضا میرزاپورانیان مدیر عامل شرکت زیر مجموعه لنت پارسیان پیشرو 9-02832848458 02144709772
  بهنام ولی نژاد مدیر عامل شرکت زیر مجموعه سایپا آذربایجان 04132890109 04132890886
  Top