ماموریت، ارزش ها و دستاوردهای مگاموتور

شرکت مگاموتور افزایش رفاه عمومی و توسعه پایدار از طریق طراحی و تولید قوای محرکه صنعت حمل و نقل با استفاده از تکنولوژی‌های برتر را ماموریت خود می‌داند.
شرکت مگاموتور افتخار می کند که با دانش تخصصی بالا، خطوط تولیدی پیشرفته و منعطف، زنجیره ای از سازندگان توانا، سرمایه های انسانی با انگیزه، خلاق، متخصص و مسئولیت پذیر، ‌کسب و کار خود را به طور مستمر بهبود داده و تمام فرایندهای خود را در جهت جلب رضایت ذینفعان، ارتقاء صنعت خودروی کشور و حفظ محیط زیست توسعه می دهد.

ارزشها:

شركت مگاموتور در مسير دستيابي به چشم‌انداز خود به ارزش هاي سازمانی زير پايبند است:

  • حفظ کرامت انسانی و صداقت
  • مسئولیت پذیری
  • شایسته سالاری و حرفه ای گرایی
  • شفافیت
  • مشتری مداری
Top