تماس باما

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا.

آدرس : ایران، تهران، کیلومتر 18
جاده قدیم کرج

ایمیل : info@megamotor.ir

تلفن : 02144922455-6

فکس : 44922447 021

فرم تماستماس با مدیران و معاونت ها

نام نام خانوادگي رده سازمانی واحد سازمانی شماره تلفن دفتر فکس
جمشید حیدر کندری مدير عامل مدیریت 44922457-8 44922453
 عباس فارسی  عضو موظف هیات مدیره  مدیریت 44922457 44922453
مجید فهیمه امیری عضو موظف هیات مدیره مدیریت 44922457 44922453
 احسان  جابری  قائم مقام اجرایی مدیرعامل  مدیریت  44922098  44922453
حسن محمدی مدیر بازرسی مدیریت 44923127 44922453
44922447
حمید کربلایی رضا معاون تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه 44922879-44922893 44922895
مدیر تحقیقات موتور تحقیق و توسعه 44923337 44922895
آرش صدوقی مدیر الکترونیک تحقیق و توسعه 44922879 44922447
سید محسن مهدوی مدیر طراحی سیستمهای اکسل و انتقال قدرت تحقیق و توسعه 44923121 44922447
مجید درخشان سامانی مدیر طراحی گیربکس و سیستم انتقال قدرت تحقیق و توسعه 44922884 44922447
عبدالله جان بزرگی معاون طرح و برنامه طرح و برنامه 44922570-44923524 44922899
 ولی اله  رجبی مدیر استراتژيك طرح و برنامه 44922625 44922899
مجتبی اژدری مدیر IT طرح و برنامه 44922287 44922899
فاتح ژیان معاون برنامه ریزی معاون برنامه ریزی 44922435-44922890 44922430
موسی راستی مدیر برنامه ريزي تامین مواد معاون برنامه ریزی 44922435 44922899
علی اصغر زاهدی مدیر لجستیک پشتیبانی تولید معاون برنامه ریزی 44922435 44922899
محسن ملکی مدیر برنامه ریزی تولید معاون برنامه ریزی 44922435 44922899
 مهدی  فرد مهربان مدیر پشتیبانی فنی تولید و اجرائی 44923405 44922447
بیژن مجیدزاده معاون تامين تامین 44922445 44922891
محمدصفر شفیعی قائم مقام معاون تامین تامین 44923338 44922891
حمید رضا قربانی راد مدیر تامین اکسل تامین 44922448 44922891
محمد حسینی مدیر تامبن موتور تامین 44922446 44922891
فخرالدین مشیری معاون بازرگاني بازرگانی 44922503-44922883-44922434 44922881
 علیرضا  مدنی مدیر بازرگاني خارجی بازرگانی 44922882 44922881
مدیر خرید داخلی بازرگانی 44922880-44922442-44923230 44922881
داود افشار معاون مهندسی مهندسی 44922572 44922447
امید سخی جوارشک مدیر مهندسی صنایع مهندسی 44922454 44922447
مدیر مهندسی تولید مهندسی 44922454 44922447
مدیر خطوط تولید ماشینکاری و دنده زنی مهندسی 44922447
علی درویش مدیر مهندسی محصول موتور مهندسی 44922421 44922447
حسین عباس زاده معاون مالي مالی و اقتصادی 44922449-44922973 449223130
علیرضا محمدی زاده مدیر مالی مالی و اقتصادی 44922449-44922973-44922426 449223130
عایشه جمال زهی مدیر حسابرسی مدیریت , مدیر حسابرسی شرکتها و امور مجامع مالی و اقتصادی 44922622 44923130
رحیم صدری مدیر حسابرسی مالی و اقتصادی 44922898-44922449 44922898
محمد پناهی مدیریت حسابداری تامین و آنالیز قیمت مالی و اقتصادی 44922449 44923130
مدیر حسابداری مدیریت و خلق ارزش مالی و اقتصادی 44922449 44922898
هرمز راضی معاون كيفيت كيفيت 44922484-4492097 44922425
عبدالحمید حسینی مدیر کنترل کیفیت قطعات و مواد ورودی کیفیت 44922887 44922425
میر حسین صدر چهرق مدیر کنترل کیفی فرایند و محصول کیفیت 44922888 44922425
مهدي سليمي نيا مدیر نظام کیفی و ارزیابی  کیفیت 44922886 44922425
 شاپور  امیدعلی مدیر آزمایشگاه های کیفیت  کیفیت 44922887 44922425
 امیر  چراغعلی معاون اداری و توسعه منابع انسانی اداری و توسعه منابع انسانی 44922428 44922447
محمد معینیان مدیر اداری و خدمات رفاه اداری و توسعه منابع انسانی 44922428 44922447
نغمه رمضانی مدیر ایمنی و بهداشت اداری و توسعه منابع انسانی 44922326 44923336
مسیب عزیزی مدیر توسعه منابع انسانی اداری و توسعه منابع انسانی 44922425
علی آیینه درخشان مدیر حراست حراست 44922574-44922624 44922974
امیر  چراغعلی مدیر ارتباطات ارتباطات 44923128 44922897
محمود نورانیان معاون تولید تولید 44922424-44922328
رضا صائبی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه بهران موتور سایپا 44404254-88011227-8
 حسین  بینشیان  مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  بهران موتور سایپا  44404254-88011227-8
رحیم حاجیوند مدیر عامل شرکت زیر مجموعه شرکت گداز قطعه 88020424-5
محمدرضا زمانلو مدیر عامل شرکت زیر مجموعه شرکت تجهیزات و ابزارآلات 44070010
ولی لک مدیر عامل شرکت زیر مجموعه شرکت سایپا پلوس 037232-48141-2
علی پورکنی صالحان مدیر عامل شرکت زیر مجموعه نصیر ماشین 88936825-7
علی اصغر رضایی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه روان فن آور 88936825-7
علیرضا بوذری لیاولی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه شرکت محورسازان گروه کوشا 44668061-4
حسین تقوی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه پویا صنعت 44668061-4
Top