اکسل عقب X 100

  • نوع اکسل: متحرک/ یکپارچه پیچشی
  • نوع سیستم ترمز: کاسه ای LT
  • قطر سیلندر: ۸۷/۱۵ میلی متر
  • قطر کاسه ترمز: ۱۷۰ میلی متر
  • سیستم تنظیم ترمز دستی: تنظیم خودکار
  • تعلیق:  یکپارچه با تیر پیچشی
  • وزن: ۲۷ کیلوگرم
  • نوع سنسور: فعال
  • تعداد دنده رینگ سنسور: ۴۸
اکسل عقب X 100
Top