گیربکس دستی Z 24

  • مدل: Manual transmission-fs5w81
  • سیستم کنترل کلاچ:  Hydraulic
  • نوع روغن:  Mp 90 or SAE 85W90
  • حداکثر گشتاور: (۲۲kg) 220 N.m
  • نوع دنده: Helical
  • تعداد دنده:  ۵
  • ظرفیت روغن: ۲.۷ لیتر
  • وزن بدون روغن: ۷۷kg
  • نسبت دنده دیفرانسیل: ۵.۵۷۱
گیربکس دستی Z 24
Top