فرم شناسایی تولید کنندگان داخلی
کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
99-13 ارائه خدمات ترابری جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارفرما در مسیرکرج با درنظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی ، محیط زیستی و فنی و مراعات دقیق… 1399/07/01 1399/07/08 1399/07/08 1399/07/13 مشاهده مناقصه
99-14 ارائه خدمات ترابری جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارفرما در مسیر تهران با درنظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی ، محیط زیستی و فنی و مراعات… 1399/07/01 1399/07/08 1399/07/08 1399/07/13 مشاهده مناقصه
99-15 ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس سواری)جهت انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری ایاب و ذهاب… 1399/07/01 1399/07/08 1399/07/08 1399/07/13 مشاهده مناقصه
Top