آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

کد : 99-16
نوع : فراخوان
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان : 1399/07/12
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1399/07/12
مهلت ارسال پروپوزال : 1399/07/12
مستندات : دانلود
Top