ارائه خدمات ترابری جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارفرما در مسیر تهران با درنظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی ، محیط زیستی و فنی و مراعات…

کد : 99-14
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1399/07/01
تاریخ پایان : 1399/07/08
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1399/07/08
مهلت ارسال پروپوزال : 1399/07/13
مستندات : دانلود
Top