مجمع عمومی بطور فوق العاده

کد : کاهش سرمایه
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1398/03/28
تاریخ پایان : 1398/03/28
تارخ بررسی پیشنهادات : 1398/03/28
مهلت شرکت : 1398/03/28
مهلت ارسال پروپوزال : 1398/03/28

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدی موتور،گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) دعوت بعمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که رأس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ در محل شرکت مگاموتور واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج، سالن کنفرانس مدیریت با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  • کاهش سرمایه سرمایه شرکت
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق الذکر باشد.

 

 

 

هیئت مدیره شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)

مستندات : دانلود
Top