اثربخشی؛ ویژگی اصلی یک مدل توسعه ای خوب
30 مهر 1397

اثربخشی؛ ویژگی اصلی یک مدل توسعه ای خوب

نشست تور تعالی استراتژی منابع انسانی باحضور جمعی از مدیران وکارشناسان شرکت گروه خودروسازی سایپا و کارکنان معاونت اداری و توسعه منابع انسانی مگاموتور بمنظور بررسی نحوه تدوین و اجرای استراتژی های منابع انسانی گروه  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس امیر چراغعلی معاونت اداری و توسعه منابع انسانی مگاموتور ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه گفت: یکی از موضوعاتی که فعالان حوزه منابع انسانی در کارهای توسعه ای با آن مواجه هستند، میزان اثربخشی اقدامات انجام شده می باشد و آیا این عملکردها موجب  ایجاد مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده برای سازمان شده است؟ این چالشی است که در کارهای توسعه ای با آن مواجهیم.

مهندس چراغعلی با برشمردن ویژگی های مدل جایزه منابع انسانی و فرصت خوب یادگیری تور تعالی گفت: اثربخشی در مدل جایزه منابع انسانی و تورهای تعالی بخوبی دیده شده است و انتظار این است که همه همکاران در سطح گروه سخاوتمندانه تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار بدهند چرا که مسیر توسعه بی پایان است و امیدوارم با بهره مندی از تجربیات همدیگر شاهد رشد و تعالی در سازمان باشیم.

وی در پایان با تاکید بر اینکه لازمه بهبود در حوزه منابع انسانی و اجرای مدل های توسعه ای، شناخت درست از بافت سازمانی، پیش نیازها و زیرساخت های موجود است گفت: با شناخت نظریات و مدل های مختلف در حوزه های منابع انسانی سبب برنامه ریزی بهتر ما در زمینه های زیرساختی، آموزشی، توسعه خواهد شد که بدین ترتیب  اجرای مدل های تعالی منابع انسانی منجر به ارتقاء سطح بهره وری سازمان  خواهد شد.

_DSC1451
Top