اخذ استاندارد ISO / IEC 17025 توسط آزمایشگاه کیفیت مگاموتور
27 آبان 1397

اخذ استاندارد ISO / IEC 17025 توسط آزمایشگاه کیفیت مگاموتور

در پی ممیزی انجام شده توسط گروه ارزیابی مرکز ملی تأیید صلاحیت سازمان استاندارد ایران NACI ، آزمایشگاه کیفیت مگاموتور موفق به اخذ استاندارد ISO/IEC 17025  گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، استاندارد بین المللی فوق، الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون ها و یا کالیبراسیون ها را در دو بخش مدیریتی شامل ۱۵ بند و فنی شامل ۱۰ بند معین می سازد.

مهندس شاپور امیدعلی مدیر آزمایشگاه کیفیت گفت: این مدیریت توانسته است با تکیه بر دانش بنیادی و تلاش کارکنان خود و همچنین همکاری واحدهای مرتبط، موفق به دریافت این گواهینامه از مرکز ملی تأیید صلاحیت سازمان استاندارد ایران NACI شد که با کسب این  موفقیت توانست صلاحیت انجام آزمون و ارائه نتایج مطابق این استاندارد بین المللی  را هم  بدست آورد.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دریافت این استاندارد افزود:  ارتقاء سطح آزمایشگاه و کسب اعتبار بین المللی، پذیرش آزمایشگاه بعنوان آزمایشگاه مرجع توسط مؤسسه استاندارد، افزایش اطمینان از صحت نتایج و استاندارد شدن روش های اجرایی و کسب درآمد ناشی از ارجاع آزمون های برون سازمانی از جمله مزایای دریافت استاندارد ISO/IEC 17025 برای آزمایشگاه کیفیت مگاموتور به شمار می رود.

Top